TOYOTA YARIS III GENERACJI LIFT 1.5 HYBRYDA

TOYOTA YARIS 1.5 HYBRYDA Z SYMBOLICZNYM PRZEBIEGIEM 34 TYS KM CAŁA NA CZĘŚCI, SZCEGÓŁY NA TELEFON, ZAPRASZAMY